Λ.Κηφισίας 207, Μαρούσι τηλ. 2106144430 email unioncer@gmail.com

Translate

Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

Πρόσκληση


Πρόσκληση
ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Κεραμιστών και Αγγειοπλαστών καλεί τα μέλη της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 
 28η  Μαρτίου ημέρα Δευτέρα  στις 19:00 μ.μ.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:


1.Ενημέρωση και απολογισμός από το Δ.Σ.
2. Απόφαση για την υλοποίηση της 50ης Πανελλήνιας Έκθεσης Κεραμικής στο Μαρούσι.
3. ΤΕΧΝΗΜΑ 2012 ενημέρωση .
Σε περίπτωση μη απαρτίας θα επαναληφθεί η Γ.Σ. μια εβδομάδα αργότερα ,δηλαδή την 4η Απριλίου  την ίδια ώρα.

Για το Δ.Σ. της Π.Ε.Κ.Α.


  Ο Πρόεδρος
Ζαμαρίας Γεώργιος
 
Ο Γ. Γραμματέας
Λεμπέσης  Απόστολος  


                                                                       

Νέα σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου

Μαρούσι 14/03/2011
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 1222

Από                                                                                                         Προς                                                                      
Πανελλήνια  Ένωση Κεραμιστών                                       Μέλη  της
Και Αγγειοπλαστών                                             Πανελλήνια  Ένωση Κεραμιστών       Και Αγγειοπλαστών
Κηφισίας 207, Μαρούσι                                                       
Τηλ 2106144430 Φαξ 2103251949                                      

Θέμα:  Νέα σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου Συνάδελφοι ,


με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μετά την παραίτηση του προέδρου Γαλάνη Κων/νου στις 11-3-2011, η νέα σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου  της Πανελλήνια Ένωσης Κεραμιστών και Αγγειοπλαστών είναι η παρακάτω :

Πρόεδρος:         Ζαμαρίας Γεώργιος
Αντιπρόεδρος:     Βαλάτος Νικόλαος
Γ. Γραμματέας:    Λεμπέσης Απόστολος
Ταμίας:           Καράβης Ευάγγελος


Μέλη:
Μάμιδας Νικόλαος 
Σκανδάλης Γεώργιος
Διέλας Δημήτριος Το Διοικητικό Συμβούλιο της ένωσης θα ήθελε, από όσους επιθυμούν ,γραπτώς ή τηλεφωνικώς απευθυνόμενοι στην γραμματεία της ένωσης ,τους προβληματισμούς σας  σχετικά με τον κλάδο  , τις προτάσεις ή τις παρατηρήσεις σας , ώστε να ληφθούν υπ΄ όψιν και να συζητηθούν.

Επίσης να σας ενημερώσουμε ότι ο φορέας μας θα υλοποιήσει πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο  ,για τα μέλη μας το οποίο έχει ως στόχο να θωρακίσει την βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα των εργαστηρίων, αλλά και την οικονομική υποστήριξη του σωματείου και των μελών μας. Για περισσότερες πληροφορίες και δικαιολογητικά ένταξης σας στο πρόγραμμα, παρακαλώ πολύ επικοινωνήστε με την γραμματεία .

 Τέλος να υπενθυμίσουμε, ότι είναι πολύ σημαντικό για την επιβίωση του  σωματείου μας  η καταβολή της ετήσιας συνδρομής σας, ως  μέλη μας και διασφαλίζει την λειτουργία των γραφείων μας.


Με εκτίμηση


Για το Δ.Σ. της ΠΕΚΑ

  Ο Πρόεδρος                         Ο Γ. Γραμματέας                                     

Ζαμαρίας Γεώργιος
Λεμπέσης Απόστολος