Λ.Κηφισίας 207, Μαρούσι τηλ. 2106144430 email unioncer@gmail.com

Translate

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2016

Πρόσκληση

ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2016


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Κεραμιστών και Αγγειοπλαστών καλεί τα μέλη της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις  
 29 Μαΐου  2016 ημέρα Κυριακή   στις 11:00 π.μ.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. 54η Πανελλήνια Έκθεση Κεραμικής στο Μαρούσι.
2. Ενημέρωση από το Δ.Σ.
3.ΤΕΧΝΗΜΑ 2017 ενημέρωση .

Σε περίπτωση μη απαρτίας θα επαναληφθεί η Γ.Σ. μια εβδομάδα αργότερα, δηλαδή την  5η   Ιουνίου  2016 την ίδια ώρα.
 Υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. έχουν τα ταμιακώς                     εντάξει για το έτος 2015 μέλη της ένωσης.


Για το Δ.Σ. της Π.Ε.Κ.Α.


Ο Πρόεδρος               Βαλλάτος Νικόλαος                                                                      
Ο Γ. Γραμματέας       Δάνος Αγαμέμνων