Λ.Κηφισίας 207, Μαρούσι τηλ. 2106144430 email unioncer@gmail.com

Translate

Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2014

Πρόσκληση
ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2014


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Κεραμιστών και Αγγειοπλαστών καλεί τα μέλη της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις   
 29  Μαρτίου 2014 ημέρα Σάββατο  στις 18:00.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. 52η Πανελλήνια Έκθεση Κεραμικής στο Μαρούσι.
2. Ενημέρωση από το Δ.Σ.
3.ΤΕΧΝΗΜΑ 2015 ενημέρωση .

Σε περίπτωση μη απαρτίας θα επαναληφθεί η Γ.Σ. μια εβδομάδα αργότερα, δηλαδή την  5η  Απριλίου   2014 την ίδια ώρα.
 Υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ.  έχουν τα ταμιακώς                                           εντάξει για το έτος 2013 μέλη της ένωσης .


Για το Δ.Σ. της Π.Ε.Κ.Α.


Ο Πρόεδρος                                                                                    Ο Γ. Γραμματέας
Βαλλάτος Νικόλαος                                                                         Δάνος Αγαμέμνων