Λ.Κηφισίας 207, Μαρούσι τηλ. 2106144430 email unioncer@gmail.com

Translate

Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

ΤΕΧΝΗΜΑ 2015ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ  ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΗΛ.2106144430