Λ.Κηφισίας 207, Μαρούσι τηλ. 2106144430 email unioncer@gmail.com

Translate

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

 

Μετά την συγχώνευση τού τότε ΕΟΕΧ, που εκπροσωπούσε την Ελληνική Χειροτεχνία, με τον ΚΕΒΑ των βιοτεχνών δημιουργώντας ένα νέο φορέα τον ΕΟΜΜΕΧ και που έγινε το 1977, η χειροτεχνία μπήκε σε δεύτερη μοίρα. Κατόπιν και με την κατάργηση τού ΕΟΜΜΕΧ το 2012 η χειροτεχνία έμεινε ορφανή και τα εργαστήρια της χωρίς καν μία στήριξη.

Σήμερα και βλέποντας την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου Εθνικού φορέα Χειροτεχνίας που θα συμμερίζεται τα προβλήματα τού κλάδου και θα δίνει λύσεις, οφείλουμε εμείς οι κεραμίστες και οι κεραμίστριες καταρχήν να δυναμώσουμε την ΠΕΚΑ που με πρωτοβουλία της κάνει ενέργειες και με άλλα σωματεία μαζί, να τεθεί το αίτημα μας στο Υπουργείο Ανάπτυξης για την επίτευγξη τού σκοπού αυτού.

Για το λόγο αυτό η Διοίκηση της ΠΕΚΑ καλεί όλους τούς Έλληνες κεραμίστες και κεραμίστριες να γίνουν μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Κεραμιστών και Αγγειοπλαστών όσοι ακόμη δεν είναι, καθώς και τα μέλη μας να ενεργοποιηθούν επικοινωνώντας κατ΄αρχήν με την Διοίκηση για ενημέρωση. Δεν πρέπει μόνον να είμαστε δυνατοί αλλά πρέπει να φαινόμαστε κι όλας.

 

Για το ΔΣ της ΠΕΚΑ

 

Ο Πρόεδρος                                                                                               

Νικόλαος  Βαλλάτος