Λ.Κηφισίας 207, Μαρούσι τηλ. 2106144430 email unioncer@gmail.com

Translate

Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

ΤΕΧΝΗΜΑ 2016

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ  ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΗΛ.2106144430

http://www.technima-expo.gr/