Λ.Κηφισίας 207, Μαρούσι τηλ. 2106144430 email unioncer@gmail.com

Translate

Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση επιστημονικών συνεργατών

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση επιστημονικών συνεργατών στο πλαίσιο του Εργαστηρίου πρόγνωσης και παρακολούθησης αλλαγών επαγγελμάτων με αντικείμενο εργασίας την εκπόνηση «Οδικών Χαρτών Προσαρμογής Επαγγελμάτων» ως αποτέλεσμα της υλοποίησης ενεργειών πρόγνωσης και αποτύπωσης τάσεων και εξελίξεων που αναμένεται να επηρεάσουν τις μικρές επιχειρήσεις ανά επάγγελμα/ενότητα επαγγέλματος όπως εξειδικεύονται στην πρόσκληση. Ένα από τα επαγγέλματα στα οποία αναζητούμε επιστημονικό συνεργάτη είναι του «Επαγγελματία Χειροτέχνη (Κεραμοποιού)».

Συνημμένα όπως και στον ακόλουθο σύνδεσμο, αναλύεται το αντικείμενο της πρόσκλησης (περιγραφή έργου, αντικείμενο απασχόλησης, παραδοτέα, χρονοδιάγραμμα κοκ):

Πληροφορίες: 210-8846852, εσωτερικό 305

https://imegsevee.gr/προσκλήσεις-διαγωνισμοί/πρόσκληση-εκδήλωσης-ενδιαφέροντος-για-την-αναζήτηση-επιστημονικών-συνεργατών-για-το-εργαστήριο-πρόγνωσης-και-παρακολούθησης-αλλαγών-επαγγελμάτων