Λ.Κηφισίας 207, Μαρούσι τηλ. 2106144430 email unioncer@gmail.com

Translate

Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

Προκήρυξη Διαγωνισμού Δημιουργίας Αφίσας 50ης Πανελλήνιας Έκθεσης Κεραμικής


Προκήρυξη διαγωνισμού          Η Πανελλήνια Ένωση Κεραμιστών  Αγγειοπλαστών προκηρύσσει διαγωνισμό δημιουργίας αφίσας,
της 50ης Πανελλήνιας Έκθεσης Κεραμικής ,
διάρκειας από 20 Οκτωβρίου -11 Νοέμβριου 2012 ,
στο Κέντρο Ελληνικής Κεραμικής στην Αίθουσα Τέχνης στο Μαρούσι , Λ. Κηφισίας 207.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη. Αιτήσεις συμμετοχής μαζί με το ψηφιακό υλικό , γίνονται δεκτές έως 15 Μαΐου 2012.
Οι ενδιαφερόμενοι μακετίστες και σχεδιαστές μπορούν να απευθυνθούν για  πληροφορίες και τους όρους συμμετοχής στο τηλέφωνο της ένωσης 2106144430, στον ιστότοπό μας, και στη σελίδα του facebook.


Όροι διαγωνισμού αφίσας για την 50η Πανελλήνια Έκθεση Κεραμικής

1.Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και αυθόρμητη.

2.Η αφίσα θα πρέπει :      
        α)να έχει τα παρακάτω στοιχεία

            50η  Πανελλήνια ‘Έκθεση  Κεραμικής  
            20 Οκτωβρίου -1 Νοεμβρίου 2012
            Εγκαίνια Σάββατο  20 Οκτωβρίου  8:00μμ
            Κέντρο Ελληνικής Κεραμικής  Κηφισίας 207  , Μαρούσι
            Αίθουσα Τέχνης
             Είσοδος ελεύθερη

            Λογότυπα χορηγών

          β) να έχει διαστάσεις 35cm X100cm
          γ)να είναι σε ψηφιακή μορφή με την αντίστοιχη υψηλή ανάλυση.
          δ)το κόστος παραγωγής της να μην υπερβαίνει το τρέχον κόστος    της αγοράς.

3.Το ψηφιακό υλικό και η αίτηση συμμετοχής γίνονται δεκτά έως 15 Μαΐου 2012 στα γραφεία της Πανελλήνιας Ένωσης Κεραμιστών και Αγγειοπλαστών .

5.Η επιλογή της αφίσας για την 50η Πανελλήνια Έκθεση Κεραμικής , θα γίνει από επιτροπή κρίσης ειδικά για το σκοπό αυτό.

6.Η Πανελλήνια Ένωση Κεραμιστών και Αγγειοπλαστών  διατηρεί το δικαίωμα δημοσιοποίησης ,των συμμετεχόντων μακετών της αφίσας αναφέροντας και το όνομα του γραφίστα σχεδιαστή.
Η ανταμοιβή της επιλαχούσης είναι ηθική και δοξαστική ,καθ’ ότι θα γίνει γνωστή στο πανελλήνιο και παγκοσμίως .Τυχούσα αθλοθέτηση θα δημοσιοποιηθεί άμεσα στον ιστότοπο της ένωσης και η βράβευση του γραφίστα σχεδιαστή θα λάβει χώρα στα εγκαίνια της έκθεσης .
Πέραν τούτων ο γραφίστας σχεδιαστής δεν έχει καμία άλλη αξίωση από την Πανελλήνια Ένωσης Κεραμιστών και Αγγειοπλαστών   και τον διοργανωτή .