Λ.Κηφισίας 207, Μαρούσι τηλ. 2106144430 email unioncer@gmail.com

Translate

Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

Ανακοίνωση


Όποιος κεραμίστας ή κεραμίστρια θα ήθελε να συμμετέχει αυθόρμητα και να συμβάλει στη διοργάνωση της 54ης Πανελλήνιας Έκθεσης  Κεραμικής ή στο forum , με οποιοδήποτε τρόπο, να επικοινωνήσει με τα γραφεία της ένωσης στο τηλ 2106144430.


54ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ


Συνεχίζονται οι δηλώσεις συμμετοχής  και παραλαβές για τον 54ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Κεραμικής Τέχνης με καταληκτική ημερομηνία την 1η Οκτωβρίου 2016.


Πληροφορίες για τον κανονισμό του Διαγωνισμού και έντυπα συμμετοχής :

Κανονισμός https://goo.gl/u8J6VN


Αίτηση συμμετοχής https://goo.gl/VazbQA

ΤΕΧΝΗΜΑ 2017


Συνεχίζονται οι αιτήσεις συμμετοχής για την Τέχνημα 2017 παρακαλούνται οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν να επικοινωνήσουν με την γραμματεία στο 2106144430.