Λ.Κηφισίας 207, Μαρούσι τηλ. 2106144430 email unioncer@gmail.com

Translate

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2012


Πρόσκληση
ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2012


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Κεραμιστών και Αγγειοπλαστών καλεί τα μέλη της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις   
 29  Μαρτίου 2012 ημέρα Πέμπτη στις 7:00 μ.μ.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. ΕΛΚΕΑ η επόμενη ημέρα .
2. Ενημέρωση από το Δ.Σ.
3. 50η Πανελλήνια Έκθεση Κεραμικής στο Μαρούσι.
4. ΤΕΧΝΗΜΑ 2013 ενημέρωση .

Σε περίπτωση μη απαρτίας θα επαναληφθεί η Γ.Σ. μια εβδομάδα αργότερα, δηλαδή την 5η  Απριλίου   2012 την ίδια ώρα.
 Υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. 
 έχουν τα ταμιακώς εντάξει για το έτος 2011 μέλη της ένωσης .


Για το Δ.Σ. της Π.Ε.Κ.Α.


Ο Πρόεδρος                                                                                    Ο Γ. Γραμματέας
Βαλλάτος Νικόλαος                                                                        Δάνος Αγαμέμνων