Λ.Κηφισίας 207, Μαρούσι τηλ. 2106144430 email unioncer@gmail.com

Translate

Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 60οςΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

 

 

60οςΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

 

ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ…………….

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.

 

 

 

ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ……………………………………………………………

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ…………………………………………………………………………………………………………..

 

 

ΟΝΟΜΑ ………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

E- MAIL ……………………………………………………………………………………………………………………WEBSITE……………………………………………………………………………………………………………….ΚΙΝΗΤΟ……………………………………………ΣΤΑΘΕΡΟ………………………………………………………ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ…………………………………………………………………………………………………………..

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

 

Υπογράφοντας την Αίτηση Συμμετοχής δηλώνω υπεύθυνα ότι έχοντας μελετήσει σε λεπτομέρεια τον κανονισμό συμμετοχής στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Κεραμικής Τέχνης συμφωνώ και αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους, τις διατάξεις και τους κανόνες του.

 

 

Ο/Η Δηλών / ούσα.

 

 

 

………………………………………………

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΕΡΑΜΙΣΤΩΝ & ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΩΝ

 

Λεωφόρος Κηφισίας 207, Μαρούσι

210 – 6144430, unioncer@gmail.com, http://enosi-keramiston-aggeioplaston.blogspot.gr

 

 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

 

 

 

Α’ ΕΡΓΟ

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ…………………………………………………………………………..…………………………………………….

 

 

 

 

 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ…………………….. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ……………………………………...............................................

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

Β’ ΕΡΓΟ

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ…………………………………………………………………………..…………………………………………….

 

 

 

 

 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ…………………….. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ……………………………………...............................................

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΝΑΙ…………. ΟΧΙ………….

 

 

 

Σύμφωνα με το καταστατικό του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Κεραμικής Τέχνης το χρηματικό ποσό που αναλογεί στο κάθε βραβείο εξαγοράζει το η τα έργα που βραβεύονται ανεξάρτητα αν η αξία που έχει δηλωθεί είναι μεγαλύτερη. Η συγκεκριμένη διάταξη αποτελεί όρο για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

 

 

 

ΤΙΜΕΣ ΕΡΓΩΝ Α’ ΕΡΓΟ € ……………….. Β’ ΕΡΓΟ €…………………

 

 

 

Οι καλλιτέχνες που επιθυμούν το η τα έργα τους να είναι προς πώληση υποχρεούνται να συμπληρώσουν το συγκεκριμένο πεδίο. Σε διαφορετική περίπτωση αν κατά τη διάρκεια της έκθεσης εκδηλωθεί ενδιαφέρον αγοράς

 

η Διοργάνωση θα ενημερώσει ότι δεν πωλούνται.

 

 

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΝΑΙ…………. ΟΧΙ………….

 

 

 

Αν και γνωρίζω ότι τα έργα δεν είναι ασφαλισμένα, εξουσιοδοτώ τη Διοργάνωση να αναλάβει να εγκαταστήσει τα Μεμονωμένα Έργα μου τόσο για τη φάση κρίσης των επιτροπών όσο και για την τελική έκθεση.

 

 

 

 

 

1 (ΜΙΑ) ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ…………………………………………………………………………..…………………………………………….

 

 

 

 

 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ…………………….. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ……………………………………...............................................

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΝΑΙ…………. ΟΧΙ………….

 

 

 

Σύμφωνα με το καταστατικό του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Κεραμικής Τέχνης το χρηματικό ποσό που αναλογεί στο κάθε βραβείο εξαγοράζει το η τα έργα που βραβεύονται ανεξάρτητα αν η αξία που έχει δηλωθεί είναι μεγαλύτερη. Η συγκεκριμένη διάταξη αποτελεί όρο για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

 

 

 

ΤΙΜH ΕΡΓΟΥ € ………………..

 

 

 

Οι καλλιτέχνες που επιθυμούν τα έργα τους να είναι προς πώληση υποχρεούνται να συμπληρώσουν το συγκεκριμένο πεδίο. Σε διαφορετική περίπτωση αν κατά τη διάρκεια της έκθεσης εκδηλωθεί ενδιαφέρον αγοράς

 

η Διοργάνωση θα ενημερώσει ότι δεν πωλούνται.

 

 

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΝΑΙ…………. ΟΧΙ………….

 

 

 

Αν και γνωρίζω ότι τα έργα δεν είναι ασφαλισμένα, εξουσιοδοτώ τη Διοργάνωση να αναλάβει να εγκαταστήσει τη Σύνθεση Έργων μου τόσο για τη φάση κρίσης των επιτροπών όσο και για την τελική έκθεση.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (ΜΙΑ)ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ…………………………………………………………………………..…………………………………………….

 

 

 

 

 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ…………………….. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ……………………………………...............................................

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΝΑΙ…………. ΟΧΙ………….

 

 

 

Σύμφωνα με το καταστατικό του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Κεραμικής Τέχνης το χρηματικό ποσό που αναλογεί στο κάθε βραβείο εξαγοράζει το η τα έργα που βραβεύονται ανεξάρτητα αν η αξία που έχει δηλωθεί είναι μεγαλύτερη. Η συγκεκριμένη διάταξη αποτελεί όρο για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

 

 

 

ΤΙΜΕΣ ΕΡΓΩΝ Α’ ΕΡΓΟ € ……………….. Β’ ΕΡΓΟ €…………………

 

 

 

Οι καλλιτέχνες που επιθυμούν το η τα έργα τους να είναι προς πώληση υποχρεούνται να συμπληρώσουν το συγκεκριμένο πεδίο. Σε διαφορετική περίπτωση αν κατά τη διάρκεια της έκθεσης εκδηλωθεί ενδιαφέρον αγοράς

 

η Διοργάνωση θα ενημερώσει ότι δεν πωλούνται.

 

 

 

Αναφορικά με τις Εγκαταστάσεις Έργων

 

Την τοποθέτηση αναλαμβάνει η Διοργάνωση σε συνεργασία με τον ίδιο τον καλλιτέχνη.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΕΡΓΑ

 

 

 

Α’ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ…………………………………………………………………………..…………………………………………….

 

 

 

 

 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ…………………….. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ……………………………………...............................................

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

Β’ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ…………………………………………………………………………..…………………………………………….

 

 

 

 

 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ…………………….. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ……………………………………...............................................

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΝΑΙ…………. ΟΧΙ………….

 

 

 

Σύμφωνα με το καταστατικό του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Κεραμικής Τέχνης το χρηματικό ποσό που αναλογεί στο κάθε βραβείο εξαγοράζει το η τα έργα που βραβεύονται ανεξάρτητα αν η αξία που έχει δηλωθεί είναι μεγαλύτερη. Η συγκεκριμένη διάταξη αποτελεί όρο για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

 

 

 

 

 

ΤΙΜΕΣ ΕΡΓΩΝ Α’ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ € ……………….. Β’ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ €…………………

 

 

 

Οι καλλιτέχνες που επιθυμούν το η τα έργα τους να είναι προς πώληση υποχρεούνται να συμπληρώσουν το συγκεκριμένο πεδίο. Σε διαφορετική περίπτωση αν κατά τη διάρκεια της έκθεσης εκδηλωθεί ενδιαφέρον αγοράς

 

η Διοργάνωση θα ενημερώσει ότι δεν πωλούνται.

 

 

 

 

 

Αναφορικά με τα Επιτοίχια Έργα

 

Την εγκατάσταση αναλαμβάνει η Διοργάνωση σε συνεργασία με τον ίδιο τον καλλιτέχνη.

60ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ

 60ος
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ
ΚΑ ΤΑΞΙΩΜΕΝΟΙ  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑ Ι  NEA  ΑΝΕΡΧΟΜ Ε ΝΑ  ΤΑ ΛΕΝ Τ Α

Ετήσιος Πανελλήνιος Διαγωνισμός στον οποίο καλούνται να συμμετέχουν αγγειοπλάστες και κεραμίστες από την Ελλάδα, την Κύπρο, καθώς και Έλληνες κεραμίστες που σπουδάζουν, ζουν η και εργάζονται σε χώρες του εξωτερικού


ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ
Α Ι Θ Ο Υ Σ Α    Τ Ε Χ Ν Η Σ    Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ    Γ Α Ρ Δ Ε Λ Η Σ


ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΕΡΑΜΙΣΤΩΝ & ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΩΝ (ΠΕΚΑ)

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ
Συνεταιρισμός Αγγειοπλαστών & Κεραμιστών Αμαρουσίου
ΠΕΚΑ - Πανελλήνια Ένωση Κεραμιστών & Αγγειοπλαστών

Λεωφόρος Κηφισίας 207, Μαρούσι
unioncer@gmail.com, http://enosi-keramiston-aggeioplaston.blogspot.gr
210 – 6144430
 
ΝΕΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ

Ο θεσμός του Ετησίου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Κεραμικής Τέχνης ήταν και παραμένει η μοναδική διασυλλογική Διοργάνωση  στο χώρο της κεραμικής τέχνης στη χώρα μας. στο μισό αιώνα λειτουργίας του   έδωσε την ευκαιρία σε όλους τους έλληνες κεραμιστές να προβάλουν τις ιδέες και τα έργα τους, επιβράβευσε και τη δουλειά των νέων κεραμιστών και ανέδειξε ανερχόμενα ταλέντα. όλοι οι γνωστοί και φτασμένοι κεραμιστές του σήμερα έχουν κατ επανάληψη πάρει μέρος στο Διαγωνισμό και έχουν βραβευτεί τουλάχιστον μια φορά.

Διοργανώνεται ανελλιπώς πάνω από  60 χρόνια από την Π.Ε.Κ.Α – Πανελλήνια Ένωση Κεραμιστών & Αγγειοπλαστών με τη συνεργασία του Συνεταιρισμού Αγγειοπλαστών & Κεραμιστών Αμαρουσίου, τη χορηγία του Δήμου Αμαρουσίου και υπό την αιγίδα τού Υπουργείου Πολιτισμού.

Στόχος του Διαγωνισμού είναι η προβολή και προώθηση της καλλιτεχνικής έκφρασης των ελλήνων κεραμιστών, μέσα  από μια  δημιουργική  αναζήτηση, που  στηριζόμενη  στις  παραδοσιακές  αξίες  του υλικού και εξελίσσεται προς σύγχρονες κατευθύνσεις, χρησιμοποιώντας μοντέρνες τεχνικές και υλικά, σε μια πορεία που θέτει νέα εκφραστικά όρια για το υλικό.

Ο   Διαγωνισμός   είναι   ανοιχτός   σε   μεμονωμένους   καλλιτέχνες,   Σχολές   Κεραμικής   και   διαφορές καλλιτεχνικές ομάδες. Προσκαλούνται να συμμετέχουν αγγειοπλάστες και κεραμιστές από την Ελλάδα, την Κύπρο,  έλληνες κεραμιστές που σπουδάζουν, ζουν  και εργάζονται σε  χώρες του εξωτερικού καθώς και αλλοδαποί κεραμιστές νόμιμα εγκατεστημένοι στην Ελλάδα.

ΒΑΣΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  

Στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Κεραμικής Τέχνης βάσει καταστατικού γίνονται δέκτες όλες οι τυπολογίες
κεραμικών έργων χωρίς να υφίσταται κανενός είδους περιορισμός ως προς τη φόρμα, τη διακόσμηση,
τη λειτουργικότητα ή μη, είτε όποιου αλλού είδους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
Υπάρχουν όμως ορισμένες βασικές προδιαγραφές οι οποίες θεωρούνται απαραίτητη προϋπόθεση για
να συμμετέχει ένα έργο στο Διαγωνισμό:

- ο πηλός να αποτελεί το κυρίαρχο υλικό στη δομή του
- να έχει δημιουργηθεί κατά τα τελευταία δύο χρόνια ( 2021 – 2022)
- να μην αποτελεί μέρος επαγγελματικής παραγωγής σε σειρά
- να μην “αντιγράφει ” εμφανώς γνωστά έργα
- να είναι πρωτότυπο και πρωτοεμφανιζόμενο
- να μην έχει πάρει μέρος σε Διαγωνισμούς κεραμικής εντός η εκτός Ελλάδας

Για τη δημιουργία των έργων μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε τεχνική - κατασκευής,
διακόσμησης, τελειώματος, ψησίματος αρκεί η σύλληψη και η εκτέλεση να προάγει σαν όγκο η
επιφάνεια, τον πηλό μέσα από την αιωνία σχέση του με την φωτιά.

Δεν αποκλείεται η επί μέρους, είτε η συμπληρωματική χρήση και άλλων υλικών η μέσων τα οποία να
προσαρμόζονται είτε να συνδυάζονται εκφραστικά, παραστατικά η εννοιολογικά με τον πηλό.

Αν δεν είναι γυαλωμένο θα πρέπει η τελική επίστρωση στην επιφάνεια – επίχρισμα, χρώμα, πατίνα να είναι οπωσδήποτε ψημένη.

Πρωταρχικό μέλημα της κριτικής επιτροπής επιλογής είναι να διασφαλίσει ότι όλα τα έργα που θα προκριθούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό να τηρούν απαραίτητα τις βασικές προδιαγραφές συμμετοχής.


ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Με την παράδοση των έργων ο κάθε καλλιτέχνης υποχρεούται να συμπληρώσει /υπογράψει την Αίτηση
Συμμετοχής και να καταθέσει συγκεκριμένα συνοδευτικά δικαιολογητικά:


ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στην Αίτηση Συμμετοχής καταγράφονται τα στοιχειά του καλλιτέχνη, περιγράφονται λεπτομερώς τα έργα - τίτλος, χρονολογία, τεχνικά χαρακτηριστικά, διαστάσεις και δηλώνονται οι τιμές των έργων.
Σε περίπτωση που τα έργα κατατεθούν από αντιπρόσωπο του καλλιτέχνη είτε παραδοθούν από μεταφορική   εταιρεία   το   έντυπο   της   αίτησης   θα   πρέπει   οπωσδήποτε   να   έχει   προηγουμένως συμπληρωθεί και υπογράφει από τον ίδιο το καλλιτέχνη.
Το πρότυπο της αίτησης αποστέλλεται ψηφιακά σε όλους μαζί με τον κανονισμό του Διαγωνισμού μπορεί επίσης να τυπωθεί απ ευθείας από την ιστοσελίδα της Διοργάνωσης– αρχείο word.

Η υπογραφή της Αίτησης Συμμετοχής λειτουργεί και σαν δήλωση αποδοχής όλων των ορών του κανονισμού του Πανελλήνιου Διαγωνισμού.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συνεκτικό βιογραφικό του καλλιτέχνη
Μέχρι 150 λέξεις, γραμμένο σε μονοτονικά ελληνικά και σε γ’ πρόσωπο

Μια πρόσφατη φωτογραφία του καλλιτέχνη
Πορτραίτο (όχι μπούστο) - νορμάλ μέγεθος, απαραίτητα υψηλή ανάλυση - 300 dpi
Όλα τα παρά πάνω στοιχειά θα πρέπει να περιέχονται σε ένα  stick

ΕΙΚΟΝΑ Η ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τη στιγμή που ο καλλιτέχνης καταθέτει τα έργα  του καλείται να υποδείξει και να δώσει διευκρινήσεις – όπου αυτές χρειάζονται, αναφορικά με τον τρόπο με τον όποιο επιθυμεί να φωτογραφηθούν και να εγκατασταθούν στην έκθεση. Η υπόδειξη μπορεί να γίνει  και με μια φωτογραφία του έργου.

Για σύνθετα έργα που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες - ακριβής διάταξη των έργων σε μια σύνθεση είτε σε μια εγκατάσταση στο χώρο, οι λεπτομέρειες για ένα περίπλοκα αναρτώμενο έργο, η ένα ιδιόμορφο επιτοίχιο, επιβάλλεται ο καλλιτέχνης να καταθέσει εικόνες – μέσα στο cd που συνοδεύει την αίτηση, κατατοπιστικά σχεδιαγράμματα, σκίτσα, ακόμη και γραπτές οδηγίες.

ΝΟΜΙΜΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ
Τα έργα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από νόμιμο παραστατικό - δελτίο αποστολής, όπου αναγράφεται ο συνολικός αριθμός των έργων, η περιγραφή και οι διαστάσεις του κάθε έργου και συμπληρώνεται με τη διατύπωση προς έκθεση και επιστροφή – πιθανότητα πώλησης εφ’ όσον τα έργα είναι προς πώληση.
Ο εκθέτης παίρνει απόδειξη παραλαβής από τη γραμματεία της Διοργάνωσης.
Σε περίπτωση που ο καλλιτέχνης δεν είναι επαγγελματίας το παραστατικό θα κοπεί από τη γραμματεία.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ
Ο κάθε καλλιτέχνης μαζί με τα έργα και την αίτηση καταβάλει το  πόσο των € 50.οο ως χρηματική συμμέτοχη στο Διαγωνισμό. Σε περίπτωση που τα έργα του αποβληθούν από την επιτροπή επιλογής το συγκεκριμένο πόσο δεν επιστρέφεται.

Επειδή  κατά  καιρούς  έχουν  διατυπωθεί  διαφόρων  ειδών  παράπονα  και  ενστάσεις  για  τη  συγκεκριμένη  διάταξη  σας ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχει διαγωνισμός τέχνης ανά τον κόσμο – τουλάχιστον αυτή την εποχή, όπου ο κάθε καλλιτέχνης να μην καταβάλει κάποιο πόσο συμμετοχής.
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ
Στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Κεραμικής Τέχνης ο κάθε καλλιτέχνης έχει δικαίωμα να προτείνει έργα τα οποία σε συνάρτηση με τη φυσιολογία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν κατατάσσονται σε διαφορές κατηγορίες οι πιο συνήθεις από τις οποίες αναλύονται στις παραγράφους που ακλουθούν.
Μπορούν όμως να προκύψουν διαφοροποιήσεις και παραλλαγές μορφολογικού η και τεχνικού χαρακτήρα που δεν είναι εύκολο να καταταχτούν και ούτε προβλεφτούν από το γενικό πλάνο του
κανονισμού.
Σε τέτοιες περιπτώσεις η Διοργάνωση  δηλώνει έτοιμη να αντιμετωπίσει κατά περίπτωση την πρόκληση οποιασδήποτε ιδιαίτερης πρότασης με κατανόηση και ανοιχτό πνεύμα με την προϋπόθεση ότι τα έργα
τηρούν τις βασικές προδιαγραφές για τη συμμέτοχη στο Διαγωνισμό.

Συμφωνά με τον κανονισμό ο κάθε καλλιτέχνης έχει το δικαίωμα να προτείνει:

ΜΕΧΡΙ 2 (ΔΥΟ) ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Στα Μεμονωμένα Έργα περιλαμβάνονται αυτόνομες φόρμες και γλυπτά.
- αυτόνομες κεραμικές φόρμες: βάζα, μπολ, πιατέλες κ.τ.λ
- παραστατικά γλυπτά: κεφάλια, μπούστο, ολόσωμα γλυπτά
- άλλα γλυπτά: γεωμετρικά, αφηρημένα

Αν ο καλλιτέχνης προτείνει 2 μεμονωμένα έργα θα πρέπει οπωσδήποτε να παρουσιάζουν κάποια συνάφεια ως προς τη φόρμα, το ύφος η τη διακόσμηση διαφορετικά ενδέχεται η Διοργάνωση να του ζητήσει να αποσύρει το ένα από τα δυο.

Το κάθε Μεμονωμένο Έργο είναι αυτόνομο και φέρει διακριτό τίτλο.
Ο διακριτός τίτλος για κάθε μεμονωμένο έργο είναι υποχρεωτικός – σε περίπτωση που δεν έχουν  δηλωθεί τίτλοι από τον καλλιτέχνη θα δοθούν  αναγκαστικά από τη Διοργάνωση. παράδειγμα: Έργο Νο 1, Έργο Νο 2.


1 (ΜΙΑ) ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ
Τα κομμάτια που αποτελούν μια Σύνθεση Έργων  – κατά κανόνα διαφορετικά μεταξύ τους και όχι περισσότερα από 4-5, διατάσσονται σε σχετικά περιορισμένο χώρο, με βάση μια εξ ορισμού σχέση αλληλοσυμπλήρωσης – ως προς το σχήμα, τη θέση, την εκφραστικότητα, η οποία ορίζεται από την πρόθεση του καλλιτέχνη για μια συγκεκριμένη σχηματική, παραστατική και ενίοτε εννοιολογική θεώρηση.

Όταν ο αριθμός των κομματιών είναι σαφώς μεγαλύτερος το έργο περνάει σε άλλη κατηγορία αυτή της εγκατάστασης έργων  στο χώρο.

Η Σύνθεση Έργων θεωρείται αυτόνομο έργο και φέρει ενιαίο διακριτό τίτλο.
Ο καλλιτέχνης που προτείνει μια Σύνθεση Έργων δεν έχει δικαίωμα να συμμετέχει στο Διαγωνισμό με περισσότερα έργα.

1 (ΜΙΑ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΔΑΠΕΔΟ - Η ΤΟΝ ΤΟΙΧΟ
Μια Εγκατάσταση Έργων αποτελείται συνήθως από ένα μεγάλο αριθμό κομματιών – συχνά πανομοιότυπων, τα οποία είναι διατεταγμένα με επαναλαμβανόμενο ρυθμό, σε αρκετά ευρύ χώρο, ώστε στο σύνολο τους να προβάλουν μια σχηματική, παραστατική και ενίοτε εννοιολογική θεώρηση. Συνήθως τοποθετούνται στο δάπεδο.

Η εγκατάσταση έργων που προορίζεται να τοποθετηθεί στον τοίχο διαφέρει αισθητά από ένα επιτοίχιο έργο ως προς τη δομή των κομματιών τα οποία διατάσσονται σε πιο ελεύθερη σύνθεση.

Μία Εγκατάσταση Έργων θεωρείται αυτόνομο έργο και φέρει ενιαίο διακριτό τίτλο.
Ο καλλιτέχνης που προτείνει μια Εγκατάσταση Έργων δεν έχει δικαίωμα να συμμετέχει στο Διαγωνισμό με περισσότερα έργα.


1 (ΕΝΑ) ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ ΕΡΓΟ
Πρόκειται για μια ιδιαίτερου τύπου εγκατάσταση στο χώρο όπου ένα σύνολο κομματιών αναρτώνται από την οροφή είτε τις δομικές εγκαταστάσεις της αίθουσας και αιωρούνται στο χώρο.
Ένα Αναρτώμενο Έργο θεωρείται αυτόνομο έργο και φέρει ενιαίο διακριτό τίτλο.
Ο καλλιτέχνης που προτείνει ένα αναρτώμενο έργο δεν έχει δικαίωμα να συμμετέχει στο Διαγωνισμό με περισσότερα έργα.
 
1 (ΕΝΑ) ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ - Η ΜΕΧΡΙ 2 (ΔΥΟ) ΜΙΚΡΑ
Τα κεραμικά επιτοίχια αποτελούνται συνήθως από έναν αριθμό επίπεδων η ανάγλυφων στοιχείων -τις περισσότερες φόρες πλακίδια, τα οποία στο σύνολο τους παρουσιάζουν σαφή θεματική και εννοιολογική συνάφεια και είναι εφαρμοσμένα η προσκολλημένα πάνω σε ένα πλαίσιο.
Ένα Επιτοίχιο θεωρείται αυτόνομο έργο και φέρει ενιαίο διακριτό τίτλο.
Ο καλλιτέχνης που προτείνει Επιτοίχια Έργα δεν έχει δικαίωμα να συμμετέχει στο Διαγωνισμό με περισσότερα έργα.ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Οι διαστάσεις των έργων συχνά έχουν δημιουργήσει στο παρελθόν διαφόρων ειδών διενέξεις και ενίοτε προστριβές ίσως επειδή το πλαίσιο ήταν χάλαρο η δεν διευκρινίζονταν με αρκετή σαφήνεια.

Η Διοργάνωση, με πρωταρχικό μέλημα την ποιοτική παρουσίαση των έργων αλλά και την αισθητική ισορροπία της έκθεσης, λαμβάνοντας υπ όψη τη χωρητικότητα του εκθεσιακού χώρου και το μέσο όρο του αριθμού καλλιτεχνών που συμμετείχαν στους πιο προσφάτους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς, κατέληξε στο να καθορίσει τον παρά κάτω κανόνα ο όποιος οριοθετεί σαφώς τις διαστάσεις του χώρου που έχει το δικαίωμα να καταλάβει ο καθένας καλλιτέχνης μέσα στον εκθεσιακό χώρο.

Για όλα τα έργα - ανεξαρτήτως κατηγορίας, τρόπου η χώρου εγκατάστασης, συμπεριλαμβανόμενων και των βάσεων, ο κάθε καλλιτέχνης έχει στη διάθεση του 1.80 m μήκος, 1.80 m πλάτος, 2,5 m ύψος.
  Η βάση δεν μπορεί να υπερβαίνει σε συνολικό όγκο τα 0,36 του κυβικού μέτρου m3


ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τα έργα, κατά την παράδοση, θα πρέπει να είναι συσκευασμένα μέσα σε κιβώτια κάθε ένα από τα οποία θα πρέπει να φέρει το όνομα του καλλιτέχνη, τη διεύθυνση  και ένα τηλέφωνο. Μετά το τέλος της έκθεσης  η παραλαβή των έργων θα γίνει από τους καλλιτέχνες  και  η συσκευασία τους, θα γίνει από τους  ίδιους με την επικουρία της διοργάνωσης.
Για όλους τους πάρα πάνω λόγους  παρακαλούμε τους καλλιτέχνες να μην καταθέτουν τα έργα τους συσκευασμένα πρόχειρα σε νάιλον η χάρτινο περιτύλιγμα και σε καμία περίπτωση χωρίς καθόλου συσκευασία - χύμα.

Τα έργα παραδίδονται από τον ίδιο τον καλλιτέχνη η αντιπρόσωπο του.
Με    την    παράδοση    αποσυσκευάζονται    παρουσία    της    γραμματείας    και    αν    είναι    ακέραια παραλαμβάνονται ενώ αν έχουν υποστεί ζημιές κατά τη μεταφορά δεν γίνονται δεκτά.
Έργα που παραδίδονται από μεταφορική εταιρία και παρουσιάζουν ζημιές φωτογραφίζονται μέσα στη
συσκευασία τους και η εικόνα αποστέλλεται άμεσα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον καλλιτέχνη.

Αν κάποιο έργο έχει υποστεί φθορές κατά τη μεταφορά και ο καλλιτέχνης επιμένει να το καταθέσει στο Διαγωνισμό θα πρέπει πρώτα ο ίδιος να αναλάβει την ευθύνη της συντήρησης ή της επιδιόρθωσης του και στη συνέχεια είναι θέμα της επιτροπής επιλογής το αν θα γίνει αποδεκτό είτε όχι.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ
Έδρα του Διαγωνισμού: Κηφισιάς 207, Μαρούσι
Περίοδος:έως 20 Σεπτεμβρίου, 2022
Εργάσιμες ημέρες: Δευτέρα – Παρασκευή
Ώρες λειτουργίας Γραμματείας: 9:οο – 15:οο

Έργα που  θα φτάσουν εκπρόθεσμα δεν θα γίνουν δεκτά.

Σε περίπτωση που κάποια έργα φτάσουν στη έδρα του Διαγωνισμού πέραν του ωραρίου λειτουργίας της γραμματείας δεν παραλαμβάνονται παρά μονό την επόμενη εργάσιμη ημέρα και μέχρι εκείνη τη στιγμή η Διοργάνωση δεν φέρει καμία ευθύνη.

Μετά το πέρας της έκθεσης οι καλλιτέχνες υποχρεούνται να παραλάβουν τα έργα τους μέσα σε διάστημα 10 ημερών. Εάν τα έργα δεν παραληφθούν μέσα σε 40 ημέρες από το τέλος της έκθεσης θα θεωρηθούν “εγκαταλελειμμένα” και η διοργάνωση δε θα φέρει καμία ευθύνη. Το ίδιο ισχύει και για τα έργα τα οποία απορρίπτονται από την επιτροπή επιλογής.

Οι καλλιτέχνες τα έργα των οποίων μετά το πέρας της έκθεσης θα επιστραφούν με μεταφορική εταιρεία θα πρέπει να έχουν φροντίσει ώστε το αμπαλάζ να είναι επαρκώς ασφαλές και  σαφώς οργανωμένο ώστε να είναι δυνατό να επαναληφθεί απ τους υπευθύνους της Διοργάνωσης χωρίς τη δική τους παρουσία.
 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Η Διοργάνωση δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημίες είτε φθορές οποιασδήποτε φύσεως, από οποιαδήποτε αιτία και αν προέλθουν με οποιονδήποτε τρόπο και αν προκληθούν στα έργα που παίρνουν μέρος στο Διαγωνισμό από τη στιγμή που παραδίδονται μέχρι τη στιγμή που επιστρέφονται της περιόδου της έκθεσης συμπεριλαμβανόμενης.

Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες – εφ όσον το επιθυμούν, μπορούν να ασφαλίσουν τα έργα τους ιδιωτικά.
Η συγκεκριμένη διάταξη αποτελεί όρο για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ – ΕΚΘΕΣΗ – ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ
Από τη στιγμή που ο καλλιτέχνης καταθέτει τα έργα του στη γραμματεία η Διοργάνωση αναλαμβάνει να τα ταξινομήσει και να τα τοποθετήσει κατάλληλα επάνω σε έδρανα, βάσεις η στους τοίχους του εκθεσιακού χώρου προκειμένου οι επικείμενες συνεδριάσεις των κριτικών επίτροπων επιλογής και βράβευσης να γίνουν με τα όλα τα έργα απόλυτα εγκατεστημένα.

Στη συνέχεια μετά τις οποίες ανακατατάξεις επιφέρουν οι κρίσεις των επίτροπων και η φάση της φωτογράφησης που θα ακολουθήσει, μία ομάδα υπό την καθοδήγηση και την εποπτεία της Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης  του Διαγωνισμού, θα εγκαταστήσει σταδιακά όλα τα έργα για την έκθεση.


Ζητάμε από τους καλλιτέχνες να εξουσιοδοτήσουν τη Διοργάνωση να αναλάβει αυτές τις  χρονοβόρες και απαιτητικές διαδικασίες οι όποιες χρειάζονται συστηματική ενασχόληση, προγραμματισμό, ηρεμία και ιδιαίτερη προσοχή.

Δεν χρειάζεται να σπεύσετε να στήσετε οι ίδιοι τα έργα σας εξ άλλου σε ιδιαίτερες περιπτώσεις όπως εγκαταστάσεις στο χώρο, μεγάλα επιτοίχια, αναρτώμενα έργα κ.τ.λ, θα κλιθείτε οπωσδήποτε   να επιμεληθείτε οι ίδιοι την τοποθέτηση τους στους χώρους που έχουν επιλεγεί.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΒΑΣΕΙΣ/ ΕΔΡΑΝΑ
Ένα από τα χαρακτηριστικά που κάνει τις εκθέσεις των  διαγωνισμών – σε διεθνές επίπεδο, να ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες διοργανώσεις όπως μεγάλες ατομικές, ομαδικές είτε αναδρομικές εκθέσεις, είναι η ομοιογένεια ως προς την παρουσίαση – ουδέτερο φόντο χώρου και ενιαίο χρώμα βάσεων/ εδράνων , ένα περιβάλλον  χωρίς εξάρσεις και εντάσεις που εξασφαλίζει τις ίδιες δυνατότητες προβολής για όλα τα έργα.

Ο καλλιτέχνης που παίρνει μέρος στο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Κεραμικής Τέχνης καλείται να “δεχτεί” ότι τα έργα του θα παρουσιαστούν με βάση τις προδιαγραφές του εκθεσιακού χώρου και την υποδομή που έχει στη διάθεση της η Διοργάνωση.

Οι βάσεις/έδρανα που χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση των έργων είναι ξύλινες σε σχήμα ορθογώνιων παραλληλεπιπέδων και ενιαίο χρώμα  γκρι ανοιχτό . Οι τοίχοι  είναι λευκοί.
Οι προδιαγραφές αυτές αποτελούν όρο του Διαγωνισμού για την παρουσίαση των έργων.


Σε περίπτωση που κάποιος καλλιτέχνης θελήσει να προτείνει δικές του βάσεις για την παρουσίαση των έργων του, θα πρέπει να είναι ξύλινες ή μεταλλικές στο ίδιο στυλ όπως αυτές που γενικά χρησιμοποιούνται και οπωσδήποτε βαμμένες στο ίδιο χρώμα των βάσεων, και να μην υπερβαίνουν τα 0,36 τού κυβικού μέτρου m3.  Η Επιτροπή Διοργάνωσης διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής του χρώματος της βάσης εάν το κρίνει αναγκαίο.
“ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ” ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
Τα τελευταία χρονιά, έχει παρατηρηθεί η τάση ορισμένοι καλλιτέχνες να προσαρτούν στα έργα τους κάποια “πρόσθετα στοιχεία” συνήθως επίπεδα λεπτά φύλλα και διαστρωματώσεις που παρεμβάλλονται μεταξύ των έργων και της επιφάνειας των βάσεων - ιδιαίτερα υποστρώματα, καθρέφτες, λαμαρίνες, ξύλινα πλαίσια, πλεξιγκλάς, γυαλί, ενίοτε χρωματισμένα.

Όσο και αν οι εν λόγω καλλιτέχνες διατείνονται ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις αποτελούν “μέρος του έργου” σπάνια τέτοιου είδους προσαρτήσεις τεκμηριώνουν μεικτά έργα όπου το διαφορετικό στοιχείο/υλικό συνδυάζεται με τον πηλό μέσα από δημιουργική διαδικασία και εντάσσεται εκφραστικά, παραστατικά η εννοιολογικά στην όλη δομή του έργου.
Πρόκειται σαφώς για “πρόσθετα στοιχεία” παρουσίασης.

Ο κανονισμός του διαγωνισμού δεν απαγορεύει “πρόσθετα στοιχεία” παρουσίασης αλλά ζητάει από τον καλλιτέχνη να τα περιγράψει λεπτομερώς στην Αίτησης Συμμετοχής – στο πεδίο σημειώσεις.
Επί πλέον θέτει ορισμένες προϋποθέσεις καθαρά τεχνικού χαρακτήρα:
- να προσαρτώνται αποκλειστικά στο επίπεδο μέρος της βάσης όπου εγκαθίστανται τα έργα
- να μην εξέχουν από το περίγραμμα της βάσης ούτε να καλύπτουν μέρος από το υπόλοιπο σώμα της

Σε περίπτωση που τα “πρόσθετα στοιχεία” θεωρηθούν ακραία η εκκεντρικά ενδέχεται να αποσυρθούν από τη διαδικασία επιλογής/βράβευσης για να προσαρτηθούν και πάλι στη φάση της φωτογράφησης και βέβαια στην παρουσίαση της έκθεσης. Η Διοργάνωση θα κρίνει και θα αποφασίσει κατά περίπτωση


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΗΣΙΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ  ΕΡΓΑ
Τα Μεμονωμένα Έργα κατά κανόνα εγκαθίστανται επάνω σε  έδρανα/ βάσεις.

Σε κάποιες περιπτώσεις - όταν οι φόρμες το επιτρέπουν, θα μπορούσαν να εγκατασταθούν και απ ευθείας στο τοίχο. Μία τέτοια προοπτική θα πρέπει να δηλωθεί στην Αίτηση Συμμετοχής – στο πεδίο σημειώσεις και ο καλλιτέχνης θα πρέπει να έχει μεριμνήσει ώστε να εφαρμοστούν στο πίσω μέρος των έργων κατάλληλα υποστηρίγματα που με απλό τρόπο προσαρμόζονται στον τοίχο με ένα ούπατ χωρίς να είναι ορατά στην μπροστινή πλευρά του έργου.
Το στήσιμο των μεμονωμένων έργων στα έδρανα αναλαμβάνει η Διοργάνωση αν πρόκειται να εγκατασταθούν στον τοίχο θα χρειαστεί συνεργασία με τον ίδιο τον καλλιτέχνη

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ
Αν και οι Συνθέσεις Έργων κατά κανόνα εγκαθίστανται επάνω σε έδρανα/ βάσεις, είναι η κατηγορία που συχνότερα παρουσιάζεται με προσαρτήσεις “πρόσθετων στοιχείων” από άλλα υλικά κυρίως λόγω του μικρού αριθμού έργων αλλά και του σχετικά περιορισμένου χώρου που καταλαμβάνουν.

Ανάλογα το σχήμα και το μέγεθος των έργων κάποιες συνθέσεις είναι δυνατό να εγκατασταθούν και στον τοίχο – κυρίως σε ράφια.
Τις Συνθέσεις Έργων στα έδρανα αναλαμβάνει να εγκαταστήσει η Διοργάνωση εκτός ιδιαίτερων περιπτώσεων όπου θα χρειαστεί συνεργασία με τον ίδιο τον καλλιτέχνη

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΔΑΠΕΔΟ - Η ΤΟΝ ΤΟΙΧΟ
Οι  Εγκαταστάσεις Έργων δημιουργούνται κατά κανόνα με την προοπτική να τοποθετηθούν  απ ευθείας στο δάπεδο του εκθεσιακού χώρου. Κάτι τέτοιο όμως στο πλαίσιο έκθεσης ενός διαγωνισμού δημιουργεί διάφορα προβλήματα αισθητικού αλλά και λειτουργικού χαρακτήρα.

Για την αυτόνομη παρουσίαση μιας Εγκατάστασης Έργων στο δάπεδο ο καλλιτέχνης υποχρεούται να κατασκευάσει μια ενιαία επίπεδη βάση/πλαίσιο επί της οποίας θα τοποθετηθούν τα κομμάτια.

- υλικό: ξύλο
- χρώμα: γκρι ανοιχτό
- μέγιστες διαστάσεις: 1.80 m μήκος Χ 1.80 m πλάτος

Καμία Εγκατάσταση Έργων δεν θα τοποθετηθεί απ ευθείας στο δάπεδο ακόμη και στην περίπτωση όπου ο καλλιτέχνης προτίθεται να εφαρμόσει σαν υπόστρωμα χώμα, άμμο, κάρβουνο η άλλο ανάλογο υλικό.
 
Προσκαλούμε τους καλλιτέχνες που προτίθενται να προτείνουν εγκαταστάσεις έργων για το δάπεδο των οποίων οι προδιαγραφές διαφέρουν από τις προαναφερθείσες να έλθουν σε συνεννόηση με τη Διοργάνωση και επί πλέον να αποφύγουν να καταθέσουν τα έργα τις τελευταίες ημέρες της προθεσμίας.
Την τοποθέτηση στο χώρο αναλαμβάνει η Διοργάνωση σε συνεργασία με τον ίδιο τον καλλιτέχνη.

Ανάλογες προδιαγραφές για τη επίπεδη βάση/πλαίσιο στην επιφάνεια της οποίας θα τοποθετηθούν τα κομμάτια ισχύουν και για τις Εγκαταστάσεις Έργων που προορίζονται να τοποθετηθούν στον τοίχο - δεν επιτρέπεται τα κομμάτια να καρφωθούν απ ευθείας ένα/ένα στον τοίχο
Η βάση/ πλαίσιο θα πρέπει να τηρεί τις γενικές προδιαγραφές σε σχέση με τις διαστάσεις αλλά το υλικό και το χρώμα μπορούν και να διαφοροποιηθούν.

Την τοποθέτηση αναλαμβάνει η Διοργάνωση σε συνεργασία με τον ίδιο τον καλλιτέχνη.

ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ένα Αναρτώμενο Έργο είναι μία ιδιόμορφη εγκατάσταση στο χώρο η οποία ενδέχεται να δημιουργήσει λειτουργικά και αισθητικού τύπου ζητήματα αναφορικά με την ισορροπία στον εκθεσιακό χώρο αλλά και σε σχέση με τα υπόλοιπα έργα στην έκθεση. Για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατό να αναρτηθούν παρά μονό περιφερικά - κυρίως στις γωνίες του εκθεσιακού χώρου, ακόμη και όταν πρόκειται για βραβευμένα έργα.
Η όλη δομή, το πλάνο εγκατάστασης καθώς και τα επί μέρους στοιχειά – ιμάντες, κλωστές,
συρματόσκοινα και διάφορα αλλά στοιχειά ανάρτησης, θα πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη της
Διοργάνωσης πρωτίστως για να εξασφαλιστεί ότι δεν παραγκωνίζονται παρακείμενα έργα.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση ενός αναρτώμενου  έργου ο καλλιτέχνης θα πρέπει να επιμεληθεί ο ίδιος την εγκατάσταση.

ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΕΡΓΑ
Τα Επιτοίχια Έργα κατατίθενται στο Διαγωνισμό ήδη έτοιμα με τα κεραμικά μέρη – πλακίδια η αλλά στοιχειά, να είναι μόνιμα κολλημένα επάνω σε μια βάση/πλαίσιο συνήθως από ξύλο, πλεξιγκλάς, η πολύ λεπτή λαμαρίνα.
Η βάση θα πρέπει να φέρει  στην πίσω όψη κατάλληλα και επαρκώς ισχυρά υποστηρίγματα ανάρτησης που με απλό τρόπο να προσαρμόζονται στον τοίχο με ούπατ χωρίς να είναι ορατά στην
μπροστινή πλευρά του έργου
Την τοποθέτηση στον τοίχο αναλαμβάνει η Διοργάνωση σε συνεργασία με τον ίδιο τον καλλιτέχνη.ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Η διαδικασία κρίσης των έργων γίνεται σε δυο φάσεις από δυο κριτικές επιτροπές:
την Επιτροπή Επιλογής και την Επιτροπή Βράβευσης.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η Επιτροπή Επιλογής αποτελούμενη από 3 (τρία) μελή -  έμπειρους κεραμιστές, συνεδριάζει πρώτη με στόχο να επιλέξει τα έργα που θα συμμετέχουν στο Διαγωνισμό και να αποβάλλει όσα θεωρηθούν ακατάλληλα.
Αρχικά αποβάλλονται έργα τα οποία δεν πληρούν τις βασικές προδιαγραφές συμμετοχής όπως αυτές αναφέρονται στον κανονισμό.
Στη συνεχεία  με ψηφοφορία απορρίπτονται έργα που παρουσιάζουν εμφανείς ατέλειες ως προς την κατασκευή -  στραβώματα, σχισίματα, προχειρότητα στις ενώσεις, άσχημα τελειώματα στις ακμές και
τις απολήξεις καθώς και διαφόρων άλλων ειδών τεχνικού η τεχνολογικού χαρακτήρα κακοτεχνίες  που δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές σε έργα που παίρνουν μέρος σε ένα διαγωνισμό.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ
Η Επιτροπή Βράβευσης αποτελείται από 5 (πέντε) μέλη:
- 3 (τρεις) κεραμίστες – που μπορούν να είναι και οι ίδιοι που στελεχώνουν την επιτροπή επιλογής
- ένας γνωστός εικαστικός καλλιτέχνης που υπηρετεί κάποια διαφορετική μορφή τέχνης
- ένας θεωρητικός – ιστορικός τέχνης, τεχνοκριτικός, επιμελητής
 
Μετά από προσεκτική παρατήρηση και λεπτομερή εξέταση όλων των συμμετοχών κάθε μέλος της Επιτροπής Βράβευσης, σε πρώτη φάση, προκρίνει μια ομάδα από έργα τα οποία, σύμφωνα με το προσωπικό του κριτήριο και την υποκειμενική του άποψη, παρουσιάζουν ένα σύνολο από χαρακτηριστικά γνωρίσματα - άξιες, ποιότητες, ιδιαίτερα στοιχεία, που τα κάνουν να ξεχωρίζουν σαφώς από τα όλα τα υπόλοιπα:

-τεχνική δεξιότητα στο χειρισμό του υλικού
-κεραμικότητα της επιφάνειας- υφή
-οργανικότητα του όγκου
-ιδιαίτερη ισορροπία μεταξύ φόρμας και επιφάνειας
-αισθησιακή γραμμή
-έργα που πρωτοπορούν προκαλώντας κλασικές παραδοχές για τα όρια του υλικού
-χρωματικοί συνδυασμοί – δεξιοτεχνία στη διακόσμηση
-έργα που εκφράζουν εσωτερικά συναισθήματα και συγκινήσεις


Στη συνέχεια τα ιδιαίτερα στοιχεία των έργων που προκρίνονται από τον κάθε κριτή αξιολογούνται, αναλύονται, τίθενται σε συζήτηση και η ψηφοφορία που ακλουθεί θα οδηγήσει στα βραβεία και τους επαίνους - το πρώτο βραβείο είθισται να αποφασίζεται παμψηφεί.

Οι αποφάσεις των κριτικών επιτροπών είναι τελεσίδικες, δεν αμφισβητούνται, δεν προσβάλλονται και δεν επεξηγούνται – ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους διαγωνισμούς.
Επίσης  τα  μέλη   των  επιτροπών  δεν  έχουν  τη  δικαιοδοσία  να  συζητήσουν  ή  να  σχολιάσουν  τα
αποτελέσματα της κρίσης και της ψηφοφορίας.

Τα αποτελέσματα της κρίσης/ βράβευσης ανακοινώνονται αμέσως μετά τη λήξη των εργασιών της επιτροπής.

Η Διοργάνωση εγγυάται για τη σύνθεση των επιτροπών - γνώσεις, εμπειρία, αδιαμφισβήτητη αμεροληψία των μελών, καθώς επίσης για την άψογη λειτουργία τους κατά τη διαδικασία κρίσης.
Δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις για επεξήγηση της κρίσης των επιτροπών  πλην των έργων που απορρίπτονται


ΒΡΑΒΕΙΑ- ΕΠΑΙΝΟΙ
Στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Κεραμικής Τέχνης προβλέπονται 3 (τρία) βραβεία καθένα από τα οποία συνοδεύεται από ανάλογο χρηματικό πόσο.
Τα βραβεία στον φετεινό  διαγωνισμό θα αθλοθετηθούν απο την ΠΕΚΑ

1Ο ΒΡΑΒΕΙΟ:€3000 2Ο  ΒΡΑΒΕΙΟ: €1500
3Ο ΒΡΑΒΕΙΟ: €1000

Δίδονται επίσης έξι έπαινοι οι όποιοι δεν συνοδεύονται από χρηματικά ποσά.
Οι έπαινοι θεωρούνται ισάξιες τιμητικές διακρίσεις και δεν έχουν κατάταξη.
Έχει σημασία εδώ να σχολιάσουμε ότι έπαινοι δίδονται στους περισσότερους διαγωνισμούς.


ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

Σύμφωνα με το νέο κανονισμό του 60ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Κεραμικής Τέχνης, το χρηματικό πόσο που αναλογεί στο κάθε βραβείο, δεν εξαγοράζει το έργο που βραβεύεται, αλλά το έργο παραμένει στον χώρο τού Κέντρου Ελληνικής Κεραμεικής για μία πενταετία με σκοπό να εκτίθεται για το κοινό. Όποτε θελήσει ο καλλιτέχνης μπορεί να πάρει το έργο του είτε π.χ. για να το φωτογραφίσει, είτε να το εκθέσει σε άλλη διοργάνωση, κά, και κατόπιν να το επιστρέψει. Το έργο ανήκει στην ιδιοκτησία τού καλλιτέχνη.

Η συγκεκριμένη διάταξη αποτελεί όρο για τη συμμέτοχη στο Διαγωνισμό


Αν κάποιος καλλιτέχνης δεν αποδέχεται τη συγκεκριμένη διάταξη θα πρέπει είτε να μην συμμετέχει στο Διαγωνισμό είτε να θέσει τα έργα του εκτός διαγωνιστικού τμήματος διατηρώντας το δικαίωμα – με την προϋπόθεση ότι τα έργα θα εγκριθούν από την επιτροπή επιλογής, να συμμετέχει κανονικά στην έκθεση  και φυσικά στον κατάλογο
 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ
Όλα τα έργα που εκτίθενται στο Πανελλήνιο Διαγωνισμό δυνητικά είναι προς πώληση.
Η ιδία η Διοργάνωση δεν κάνει πωλήσεις απ ευθείας. Αναλαμβάνει να τον φέρει σε επαφή με τον καλλιτέχνη – αν
και δεν χρειάζεται από τη στιγμή που μπορεί να βρει στο κατάλογο στοιχειά επικοινωνίας.

Σε περίπτωση πώλησης η Διοργάνωση δεν αξιώνει κανένα ποσοστό. Τα έργα θα παραδοθούν στον αγοραστή μετά το τέλος της έκθεσης.
Εάν ο καλλιτέχνης δεν έχει δηλώσει τιμές για τα εν λόγω έργα στην αίτηση συμμετοχής η Διοργάνωση θα ενημερώσει τον όποιο ενδιαφερόμενο ότι τα συγκεκριμένα έργα δεν είναι προς πώληση.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αμέσως μετά το τέλος των εργασιών των δυο επιτροπών ξεκινάει η επαγγελματική φωτογράφηση των έργων η οποία πραγματοποιείται μέσα στον εκθεσιακό χώρο. Την επίβλεψη και επιμέλεια της όλης διαδικασίας έχει η Διοργάνωση.
Καθ όλη τη διάρκεια της φωτογράφησης οι καλλιτέχνες δεν επιτρέπεται να εισέρχονται στο χώρο για κανένα λόγο.

Οι καλλιτέχνες που παίρνουν μέρος στο Πανελλήνιο Διαγωνισμό  έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τη Διοργάνωση τις φωτογραφίες των έργων τους οι οποίες θα τους σταλούν ηλεκτρονικά.
- ολοσέλιδο μέγεθος
- υψηλή ανάλυση – 300 dpi (κατάλληλες για τύπωμα)ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Κάθε καλλιτέχνης που συμμετέχει στο Διαγωνισμό θα έχει στη διάθεση του ένα σαλόνι στον 4-χρωμο κατάλογο που θα τυπωθεί για να παρουσιάσει το γεγονός - δικαιούται έως τρία δωρεάν αντίτυπα.
- ολοσέλιδη παρουσίαση του η των έργων του (δεξιά σελίδα)
- λεπτομέρεια σε ανάπτυξη (αριστερή σελίδα)
- στοιχεία επικοινωνίας

Παρασκευή 6 Μαΐου 2022

Προκήρυξη Διαγωνισμού 60ης Πανελλήνιας Έκθεσης Κεραμικής


Η Πανελλήνια Ένωση Κεραμιστών και Αγγειοπλαστών προκηρύσσει τον 60o Πανελλήνιo  Διαγωνισμό Καλλιτεχνικής Κεραμεικής 2022.

 

Η 60η Πανελλήνια Έκθεση Κεραμικής θα λάβει χώρα

Τον Νοέμβριο στην Αίθουσα Τέχνης

Αλέξανδρος Γαρδέλης.

 

Κέντρο Ελληνικής Κεραμικής

Λ. Κηφισίας ,207 στο Μαρούσι.

 

Οι συμμετέχοντες θα επιλέξουν να διαγωνιστούν σε μια  κατηγορία :

 Ελεύθερη Έκφραση

 

Τα έργα που θα συμμετέχουν στην έκθεση και οι δηλώσεις συμμετοχής  θα γίνονται δεκτά, έως τις 20 Σεπτεμβρίου  2022 εργάσιμες ημέρες και ώρες,

στα γραφεία της Πανελλήνιας Ένωσης Κεραμιστών και Αγγειοπλαστών, Λ. Κηφισίας 207 στο Μαρούσι .

 


 

 

Κηφισίας 207 Μαρούσι 15124 Τηλ: 210-6144430 Φαξ: 210-3251949

E-mail: unioncer@gmail.com

http://enosi-keramiston-aggeioplaston.blogspot.com/

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.324515204265321.104023.313471095369732&type=

Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021

Αναμνηστική Έκθεση για τα 50 χρόνια τού Κέντρου Ελληνικής Κεραμεικής


Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

ΜΑΡΟΥΣΙ 17/12/21

 

Θέμα: Αναμνηστική Έκθεση για τα 50 χρόνια τού Κέντρου Ελληνικής Κεραμεικής

 

Από το πρωί τού Σαββάτου 18 Δεκεμβρίου 2021 στο Κέντρο Ελληνικής Κεραμεικής Λεωφόρο Κηφισίας 207 στο Μαρούσι, θα λειτουργήσει αναμνηστική Έκθεση παράλληλα με την 59η Πανελλήνια Έκθεση Κεραμεικής, στα πλαίσια των εορτασμών για τα 50 χρόνια λειτουργίας τού Συνεταιρισμού Αγγειοπλαστών Κεραμιστών Αμαρουσίου στον χώρο αυτόν. Οι εκδηλώσεις λόγω των παρουσών συνθηκών θα αναβληθούν προσωρινά . Η ΄Έκθεση θα είναι επισκέψιμη από το πρωί στις 11:00 πμ έως το βράδυ 8:00 μμ.

Καλώς ορίσετε.

Για το Δ.Σ. της ΠΕΚΑ

Ο πρόεδρος

Νικόλαος Βαλλάτος